Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι η έρευνα για τη βελτίωση των μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας, η καταγραφή των κακοήθων νοσημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και η παρακολούθηση τους μετά την θεραπεία.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ