Πρόεδρος:

Αντώνιος Καττάμης

Αντιπρόεδρος:

Σοφία Πολυχρονοπούλου

Γενική Γραμματέας: 

Χριστίνα Οικονομοπούλου

Ταμίας:

Μαρίνα Σερβιτζόγλου

Μέλη:

Βασίλειος Παπαδάκης

Κατζηλάκης Νικόλαος

Γεωργία Αυγερινού