Στην Εταιρεία συμμετέχουν θεραπεύοντες τα παιδιά με αιματολογικά και ογκολογικά νοσήματα, δηλαδή Παιδίατροι Αιματολόγοι – Ογκολόγοι, Παιδίατροι με ειδικό ενδιαφέρον στην Αιματολογία – Ογκολογία καθώς και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (Παθολογοανατόμοι, Ακτινοθεραπευτές, Βιολόγοι, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές κλπ) που εργάζονται στα 6 Δημόσια Παιδιατρικά Αιματολογικά – Ογκολογικά τμήματα της χώρας και τη μία Δημόσια Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού καθώς και σε λοιπά Παιδιατρικά τμήματα στην Επαρχία ή σε Ιδιωτικά Παιδιατρικά Αιματολογικά – Ογκολογικά τμήματα.