Disable Preloader
Disable Preloader

Ε.Ε.Π.Α.Ο.

  • Νέα εγγραφή / Είσοδος

Νέα και Αρθρα της Ε.Ε.Π.Α.Ο.

  • Αρχική
  • >
  • Νέα - Ειδήσεις
  • >
  • Απολογισμός των δύο σημαντικών διεθνών συνεδρίων στην χώρα μας υπό την αιγίδα της ΕΕΠΑΟ. International BFM Study Group & Biennial Childhood Leukemia Symposium.
Απολογισμός των δύο σημαντικών διεθνών συνεδρίων στην χώρα μας υπό την αιγίδα της ΕΕΠΑΟ. International BFM Study Group & Biennial Childhood Leukemia Symposium.

Απολογισμός των δύο σημαντικών διεθνών συνεδρίων στην χώρα μας υπό την αιγίδα της ΕΕΠΑΟ. International BFM Study Group & Biennial Childhood Leukemia Symposium.

Στο ΜΕΓΑΡΟ Μουσικής στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν 2 διεθνή Συνέδρια που συνδέονται μεταξύ τους και που αφορούν την Λευχαιμία και τα Λεμφώματα κατά την παιδική ηλικία. Το πρώτο που ονομάζεται International BFM Study Group (23 και 24 Απριλίου 2016) είναι «κλειστό» συνέδριο το οποίο έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν μόνο γιατροί που προτείνονται από τον Εθνικό εκπρόσωπο/συντονιστή κάθε χώρας (Νational representative/ coordinator) και το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο ενώ το δεύτερο που ονομάζεται Biennial Childhood Leukemia Symposium (25 και 26 Απριλίου 2016) είναι «ανοικτό» για κάθε ενδιαφερόμενο και γίνεται κάθε δύο χρόνια.

Στο International BFM Study Group καταγράφηκε η μεγαλύτερη από ποτέ συμμετοχή: 533 επιστήμονες από 49 χώρες:
Γερμανία 46, Ιταλία 42, Αγγλία 35, Ιαπωνία 31, ΗΠΑ 23, Ολλανδία 22, Γαλλία 21, Ελλάδα 19, Πολωνία 18, Τουρκία 15 και άλλοι 187.
Στο CLS συμμετείχαν 455 επιστήμονες (οι 271 και στο I BFM) από 47 χώρες:
Γερμανία 37, Ελλάδα 30, Ιταλία 30, Ιαπωνία 26, Ολλανδία 25, Πολωνία 18, Τσεχία 17, Ισπανία 16 κλπ


A) I BFM study group
Του Διεθνούς BFM προηγούνται κλειστές συνεδριάσεις συγκεκριμμένων επιτροπών στις 21 και 22 Απριλίου 2016. Στις συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το μη Hodgkin λέμφωμα (νέα πρωτόκολλα, αντιμετώπιση υποτροπής ,στοχευμένες θεραπείες κλπ), τις τοξικότητες από την θεραπεία (οστεονέκρωση, παγκρεατίτιδα , νευρολογικές παρενέργειες κλπ).
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων πριν από την επίσημη έναρξη του Ι BFM ήταν η παρουσίαση των στοιχείων καταγραφής και εξέλιξης του πρωτοκόλλου ALLIC στο οποίο συμμετέχει ισότιμα η Ελλάδα.
Παράλληλα υπήρξε συνεδρίαση με κύρια αναφορά στην κυτταρομετρία ροής δηλαδή α) στην ανοσοφαινοτυπική τυποποίηση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ΟΛΛ) και β) στη μελέτη της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD) σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία του πρωτοκόλλου (ημέρα 15, 33 κλπ) .
Στο πρωτόκολλο ALLIC μέχρι τον 4/2016 έχουν καταγραφεί 3908 παιδιά με ΟΛΛ (165 από την Ελλάδα). Έγινε αναφορά σε δημογραφικά στοιχεία των ασθενών αυτών: φύλο, ηλικία, τύπος λευχαιμίας ανοσοφαινοτυπικά , κυτταρογενετική και μοριακή κατάταξη, απάντηση στην πρεδνιζόνη την ημέρα 8 (88,4% των παιδιών από την χώρα μας ήταν καλοί απαντητές
στην πρεδνιζόνη) , την ανταπόκριση της νόσου στο μυελό των οστών την ημέρα 15 (77,4% των παιδιών από την χώρα μας είχαν < 5% λεμφοβλάστες στο μυελό των οστών).
Επίσης όλα τα παιδιά από την χώρα μας είχαν μελέτη της MRD την ημέρα 15.
Στο πρωτόκολλο αυτό υπάρχουν δύο τυχαιοποιήσεις με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των γονιών των ασθενών ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου. Στην τυχαιοποίηση 1 συμφώνησε το 82,8% (στην Ελλάδα 73,8%) και στην τυχαιοποίηση 2 το 73,8% (στην Ελλάδα 65,8%)
Από τα 3908 παιδιά , 383 , 2551 και 851 κατατάχθηκαν σε standard, ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου ΟΛΛ αντίστοιχα . Από τα 3908 παιδιά 1,3% κατέληξε λόγω τοξικότητας τον πρώτο μήνα και 3,3% κατέληξε ενώ η νόσος ήταν σε ύφεση. Επίσης 7,4% εμφάνισε υποτροπή της νόσου.
Στη συνέχεια έγινε ειδική αναφορά στο υπό σχεδιασμό πρωτόκολλο υποτροπής .
Ένα σημαντικό θέμα που παρουσιάστηκε ήταν η πρόταση περί δημιουργίας συνεργασίας στη θεραπεία των παιδιών μεταξύ χωρών με οικονομικές δυνατότητες θεραπείας και εκείνων με περιορισμένες δυνατότητες.
Μετά την επίσημη έναρξη του συνεδρίου (23/4), παρουσιάσθηκαν δεδομένα από 8 ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν επιστήμονες από διάφορες χώρες: ομάδα ΟΛΛ, Οξείας μυελογενούς, μεταμόσχευσης μυελού, τοξικότητας και αποθεραπευμένων (στην ομάδα αυτή παρουσιάσθηκε το έργο της ελληνικής ομάδας αποθεραπευμένων), μη Hodgkin λεμφώματος, ανθεκτικής νόσου, χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας και βιολογικής συμπεριφοράς της νόσου. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν η συσχέτιση διαφόρων μορφών τοξικότητας με το υποκείμενο γενετικό υπόστρωμα των ασθενών.
Στις 24/4 παρουσιάσθηκε από ομάδα ειδικών ένα ενδιαφέρον θέμα αναφορικά με τις λοιμώξεις υπό την μορφή λόγου-αντίλογου(debate) και αφορούσε την προφυλακτική αντιβίωση σε ορισμένες ομάδες λευχαιμιών και τον τρόπο αντιμετώπισης της εμπύρετης ουδετεροπενίας.
Την ίδια ημέρα συζητήθηκαν εκτενώς νέες θεραπείες ορισμένων λευχαιμιών (κυτταρικές και στοχευμένες θεραπείες ) και ιδιαιτερότητες των «μικτών» και των Ph+ (με χρωμόσωμα Φιλαδελφείας ) οξειών λεμφοβλαστικών λευχαιμιών.
Το πρώτο συνέδριο ολοκληρώθηκε με αναφορές από τους προέδρους των επιμέρους ομάδων.


B) Childhood Leukemia Symposium
Στο CLS που ακολούθησε παρουσιάσθηκαν 29 προφορικές ανακοινώσεις με γενικά θέματα: ΟΛΛ – νέα ευρήματ , ΟΛΛ –νέες κλινικές προσεγγίσεις, Οξεία μυελογενής λευχαιμία και ανθεκτική λευχαιμία και 4 διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές με θέματα α) ανοσοθεραπεία στα παιδιά με οξεία λευχαιμία, β) μεταλλάξεις στο μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, γ) σύνδρομο Down και οξεία μυελογενής λευχαιμία και δ) Οξεία λευχαιμία μικτού φαινοτύπου.
Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση posters. Από τα 177 posters, 29 είχαν την υψηλότερη βαθμολογία και 2 από αυτά έλαβαν βραβείο. Από τα υπόλοιπα 27 , 2 ανήκαν σε έλληνες συγγραφείς.
Παράλληλα με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ενδιαφέρον κοινωνικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο κατέγραψαν την ελληνική φιλοξενία και παράδοση. Η δια ζώσης αλλά και στη συνέχεια με γράμματα και μηνύματα ευαρέσκειά τους εξακολουθεί να καταφθάνει στους τοπικούς οργανωτές.

 

Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη
Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος
Πρόεδρος της τοπικής Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής
Εθνική Συντονίστρια για την ΟΛΛ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενημερωθείτε για τις δράσεις και τα νέα της E.E.P.A.O.

Ο Σεπτέμβρης αποτελεί για την Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία μήνα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο στα παιδιά και τους εφήβους. Ο Χρυσός αντιπροσωπεύει τα παιδιά, τον μοναδικό ανεκτίμητο θησαυρό για κάθε οικογένεια.

Περισσότερα

Copyright© Ε.Ε.Π.Α.Ο.PROFILGROUP All right reserved.