2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, που θα διεξαχθεί στη γοητευτική 

Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2012 και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 

εργασίες του. Η Επιστημονική Επιτροπή σχεδίασε το πρόγραμμα, και επέλεξε θέματα που 

άπτονται του ενδιαφέροντος όχι μόνο των Παιδιάτρων Αιματολόγων-Ογκολόγων αλλά και 

διαβάστε περισσότερα